Projekt tkaniny unikatowej

Projekt wzoru powstał poprzez zwielokrotnienie pod różnym kątem głównego motywu, Wzór stanowi kompozycję zamkniętą i pokrył równomiernie tkaninę. Motyw ten znalazł również zastosowanie jako element dekoracyjny na elewacji budynku.