Łódź w PRL-u

Ideą wystawy „Łódź w czasach PRL-u”, było pokazanie schizofrenicznej dwoistości życia w latach 1945–1989. Ekspozycja wystawiennicza została podzielona na wydarzenia oficjalne i na życie nieoficjalne z tego okresu. Z jednej strony został pokazany mechanizm funkcjonowania elit politycznych, które poprzez swoje działania skutecznie dążyły do podporządkowania życia całego społeczeństwa „scenariuszowi ideologicznemu”. Natomiast druga część wystawy została skoncentrowana na przybliżeniu życia obywateli w tamtym czasie, którzy starali się żyć własnym życiem.

Założenia projektowe zostały skierowane do wszystkich grup wiekowych o szerokim zakresie posiadanych informacji na temat PRL-u a mianowicie od odbiorców z wiedzą zerową na temat ekspozycji do pasjonatów i ekspertów. W procesie projektowym ekspozycji zastosowano wszystkie znane metody, które w jak najbardziej realny sposób uzyskają konwencjonalny charakter przekazu. Celem finalnym było przekonanie wymagającego widza, że opowieść o dawnej „szarej” Łodzi może być dynamiczna, atrakcyjna i przekazująca konkretne informacje w sposób zdecydowanie ciekawszy niż podręczniki szkolne, oficjalne dokumenty czy archiwalne filmy.

Dla wzbogacenia doznań zwiedzających wystawę uzupełniono o dźwięk, zapach i temperaturę w pomieszczeniach, o projekcje filmowe i o niezwykłą aranżację przestrzeni, która zbudowała nastrój, spotęgowała emocje i jednocześnie ułatwiła odbiór przekazywanych informacji. Na powierzchni 1200 m2 rozmieszczono sześć pomieszczeń z licznymi eksponatami i „hitami” wystawienniczymi w podstacji oryginalnego, sprawnego saturatora z wodą do degustacji i opancerzonego pojazdu wojskowego SKOT, który w grudniu 1981 roku stacjonował przy ul. Piotrkowskiej. Szukający wrażeń i doznań odbiorca wystawy zostaje przeniesiony wehikułem czasu do miasta z ubiegłego stulecia i staje się bezpośrednim świadkiem tamtych dni. Wystawa zmierza ku widowisku i teatralności a ścieżka zwiedzania przebiega w sposób linearny w nastroju eksperymentarium.

Plan wystawy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
zwiedzanie
1

Gabinet sekretarza PZPR

2

Mieszkanie z lat 50-tych

3

Klasa szkolna

4

Tkalnia w Uniontexie

5

Scena strajku w 1981 roku

6

Ulica Piotrkowska

7

Projekcja koncertów młodzieżowych

8

Pojazd wojskowy SKOT

9

Czynny saturator

10

Pomieszczenie gospodarcze

11

Szatnia

12

Hol

© Copyright - Bielawska Studio