Skwer miejski

Skwer jest położony w samym centrum miasta, przy skrzyżowaniu ulicy Piotrkowską z ulicą Brzeźną w Łodzi. Miejsce to jest zaniedbane, ma również niejasny podział funkcjonalny, który blokuje wykorzystanie potencjału tego miejsca. Obecnie pełni funkcję parkingu. Komunikacja piesza i kołowa w obrębie skweru odbywa się wzdłuż jego boków. Przylega on od wschodniej strony do obiektu fundacji Krystyny Jandy na rzecz kultury- „Teatru Polonii”z niewielką sceną na potrzeby kameralnych imprez (do 150 osób).

Na zieleń w obrębie placu składają się dwa starodrzewy i trawniki. W centralnej części skweru został zaprojektowany geometryczny układ sekwencji prostokątnych obszarów wraz ze zbiornikami wodnymi wyposażonymi w system fontann. Został on dostosowany do coraz większych potrzeb mieszkańców.

Proponowana koncepcja studium placu ma na celu uporządkowanie funkcji, podwyższenie komfortu użytkowania, a przede wszystkim podniesienie rangi miejsca i wykreowanie nowego reprezentacyjnego miejsca w obrębie tej części miasta. Zaproponowana przestrzeń placu miała na celu stworzenie w tym miejscu salonu miasta, na potrzeby funkcji rekreacyjno- wypoczynkowej, gdzie będzie możliwe organizowanie również i imprez plenerowych. W tę przestrzeń została wkomponowana instalacja ze stali w kolorystyce mocnej, zdecydowanej, nawiązującej do barw logo, które promuje Łódź jako stolicę przemysłów kreatywnych.

Kompozycja projektowanego terenu skweru została podyktowana istniejącą przestrzenią. Układ oparty jest na podłużnej osi kompozycyjnej, przebiegającej symetrycznie przez plac a prostopadle do jego dłuższych krawędzi. Wzdłuż tej osi zostały rozstawione akcenty: fontanny i mała architektura na różny poziomach terenu. Drugim ważnym kierunkiem dominującym układ kompozycji jest przestrzeń przed wejściem do obiektu fundacji, biegnąca równolegle do ulicy Piotrkowskiej. Kierunki te stanowią jednocześnie główne tory ruchu pieszych na placu. Przestrzeń, czyli wnętrze obiektu, wydzielają istniejące „ściany” budynków wzdłuż północno-wschodniej krawędzi i drzewa wzdłuż ulicy.

Projekt oświetlenia opierał się na dostosowaniu przestrzeni do bezpiecznego użytkowania po zmierzchu przy jednocześnie możliwie najatrakcyjniejszym estetycznym efekcie. Studium projektowe uwzględniło kilka możliwości oświetlenia przestrzeni. Głównym źródłem światła są latarnie rozmieszczone na narożnikach placu i wzdłuż wejścia do teatru. Zaprojektowane są one w stylistyce barw logo Łodzi.

Światłem uzupełniającym i dekoracyjnym są punkty świetlne w posadzce, podświetlające istotne elementy przestrzeni. Jest to światło „dyskretne”, ale stanowiące najistotniejszy element nocnej kompozycji.

Koncepcja zakładała również stworzenie ujednoliconego wizualnie systemu elementów małej architektury, która została wykonana z dwóch materiałów: stali typu corten oraz stali emaliowanej proszkowo. Materiał nawierzchni placu to płyty z jasnego, polerowanego granitu o wymiarach 100×100 cm, natomiast murki- siedziska ze szlachetnego betonu.

© Copyright - Bielawska Studio