Wnętrze miejskie w Łodzi

Zakres studium projektowego wnętrza miejskiego znajduje się w Łodzi w dzielnicy–Śródmieście w obrębie S-8. o powierzchni 1 ha, pomiędzy ulicą Piotrkowską a aleją Tadeusza Kościuszki.

Ulica Piotrkowska, do której przylega wschodnia część podwórze jest główną osią urbanistyczną Łodzi, mierzącą 4,13 km długości i jest najdłuższą ulicą handlową w Europie.

Zabudowa wzdłuż ulicy Piotrkowskiej uformowana jest w kwartałach wyznaczonych regularnym układem ulic i stanowi najbardziej charakterystyczny element przestrzeni miejskiej Łodzi.

Architektura ulicy Piotrkowskiej stanowi największe, zwarte skupisko XIX-wiecznych budowli w Polsce, reprezentujące historyzm i eklektyzm. Na całej długości jest ona objęta ochroną konserwatorską.

Od zachodu działka graniczy z szeroką dwupasmową, przedzieloną pasem zieleni aleją Tadeusza Kościuszki, mającą swoje początki w drugiej połowie XIX wieku.

Na tym obszarze są rozmieszczone budowle o zróżnicowanej skali i w różnych stylach architektonicznych. Okolicę tworzą miedzy innymi punktowce o charakterystycznym „rozbitym” rysunku elewacji z pierwszej połowy lat 60-tych XX wieku jak również zespołem dwóch bliźniaczych, siedmiokondygnacyjnych budynków biurowych University Business Park wybudowany pół wieku później w stylu realizmu magicznego.

Ulica Piotrkowska i al. T. Kościuszki mające istotne znaczenie dla układu łódzkich ulic charakteryzują się dużym natężeniem hałasu i intensywnym ruchem kołowym.